Konchem Touch Lo Unte Chepta - Season 3 | Revanth, Lipsika & Ramya Behera | Promo